ความก้าวหน้าทางอาชีพ Career Suggestions

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

อาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถเข้าไปทำงานภายหลังจบการศึกษาประกอบด้วย

 

สถาบันการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาเศรษฐศาสตร์มีโอกาสอย่างสูงในการเข้าทำงานในสถาบันการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งจากผู้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาเศรษฐศาสตร์ได้เข้าทำงานในสถาบันการศึกษา โดยการทำงานในสถาบันการศึกษามีข้อดีดังต่อไปนี้

1. การทำงานในสถาบันการศึกษามีอิสระในการวิจัยอย่างสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยต่อยอดในสาขาและหัวข้อที่สนใจในอนาคต

2. สามารถทำงานวิจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความยากในเชิงวิชาการ

3. ผลตอบแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและจากข้อมูลพบว่าค่ากลางรายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้รับมีค่ามากกว่าค่ากลางของรายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาอื่นๆ

 

องค์กรรัฐและหน่วยงานราชการ

ในกรณีที่ไม่ได้รับงานจากสถาบันการศึกษาหรือไม่ต้องการทำงานด้านนี้ โอกาสยังเปิดกว้างสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาเศรษฐศาสตร์ที่สามารถทำงานได้หลายภาคส่วนเช่น

1. องค์กรรัฐ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง เป็นต้น

2. สถาบันวิจัยที่ได้มุ่งแสวงหากำไรหรือสถาบันที่มุ่งแก้ปัญหาต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น              

3. องค์กรระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, ธนาคารโลก เป็นต้น

4. ภาคเอกชน 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

Excellent Job Prospects

Since the unemployment rate for graduates with a Ph.D. in economics is very low (0.8% in 2013) and data indicates that it has lowest umemployment rate of all science and engineering Ph.D.'s job propects are extremely good. Listed are some of the careers Ph.D. economics graduates may be interested in pursuing

Academic

An economics Ph.D. graduate has a good change fo working in acdemia. Data indicates that more than half of economics Ph.D. graduate obtain such jobs for some of the following reasons:

1. Economics professors have a freedom to pursue research across a wide range of topics and disciplines, provide a great option for future valuable research.

2. There are likely to be research opportunities in high priority areas, such as helping to end extreme poverty or other causes of human stress.

3. Academic salaries for those with a Ph.D. in economics tend to be higher than for other Ph.D. subject. The median pay for those who gained a Ph.D. in economics in 2013 and were in full-time employment at a university was $108,000, which is higher than all other science subjects.

Non-academic jobs

For those graduates not wishing to go into academia, there are many other sectors that exlicity hire Ph.D. economics candidates, including:

1. Government (e.g. Federal Reserve, Treasury, Department of Justice)

2. Non-profit research organizations and think-tanks ( e.g. National Bureau of Economic Research)

3. International organizations (e.g. World Bank, International Monetary Fund)

4. Business/Industry (e.g. investment banking, economic consulting)